Poliklinika Gemini Plus
ginekologija, opstetricija, klinička radiologija - uzv dijagnostika
tel. +385 1 3735-642
Ultrazvuk u otkrivanju razvojnog poremećaja kuka u djece

Razvojni poremećaj zgloba kuka (RPK) je prirođeni deformitet u području lokomotornog sustava. Problem poremećaja zgloba kuka u smislu iščašenja bio je poznat i prije dvije tisuće godina Hipokratu (460 pr.Kr.-377.pr.Kr) koji je u dijelu "O frakturama", a u sklopu zbirke "Corpus Hippocraticum" opisao taj poremećaj, a ujedno i način liječenja trakcijama.

Kuk je kuglasti zglob, a čine ga zglobna glavica i zglobna čašica. Kod RPK, prema stupnju odnosa između zglobnih tijela, razlikuje se: normalan kuk, displastičan kuk, subluksiran kuk i luksiran kuk, a može se klasificirati i kao subluksiran, dislociran, nestabilan i teratološki dislociran, što ukazuje da to nisu sinonimi za jednu bolest.

Razvojni poremećaj kuka je potrebno što ranije otkriti, jer se taj poremećaj s vremenom mijenja. Što je kuk duže u „abnormalnom položaju“ veća je šansa za anatomske promjene u zglobu kuka. Treba napomenuti, ako se kasno otkrije, ili se uopće ne otkrije, posljedice za dijete mogu biti trajne (šepanje, kraća noga....). Uz klinički pregled svakako je potrebno učiniti jednu od objektivnih metoda u otkrivanju RPK.

Ultrazvuk je danas „zlatni standard“ u otkrivanju RPK u novorođenačkoj i dojenačkoj dobi.

Ultrazvučna dijagnostika dječjeg zgloba kuka u svrhu ranog otkrivanja RPK započela se provoditi 80- ih godina 20.st. i to inicijativom prof. Reinharda Grafa iz Austrije.Graf je razradio način ultrazvučnog pregleda dječjeg kuka, te kako i na koji način očitavati UZV slike kuka. Nazivamo ga UZV metoda po Grafu. Ona je objektivna i neškodljiva za zdravlje djeteta.

Cilj je te metode otkriti, u što ranijoj dobi, razvojni poremećaj zgloba kuka.Takvim se načinom otkrivanja RPK omogućilo rano započinjanje s liječenjem. Iz tog razloga bi se svakom novorođenom djetetu između 4. i 6. tjedna trebalo učiniti UZV kukova u svrhu ranog otkrivanja RPK.

WHO pedijatara preporuča UZV pretragu i do 3x do prve godine života. The American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), the American College of Radiology (ACR), the Society for Pediatric Radiology (SPR), preporučuju UZV pretragu svakom djetetu od 3. do 6. tj života.
 
UZV kuka 

(Shematski prikaz i ultrazvučna slika normalnog zgloba kuka učinjena tehnikom po Grafu. Izvor, Graf R. Hip Sonography, Diagnosis and Management of Infant Hip Dysplasia. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag; 2006.)